top of page

Samtal/Coach

Sorgesamtal

samtalsstöd vid olika typer av förluster t.ex dödsfall men också skilsmässa eller annan brytning eller separation.


Rekommenderat antal samtal min. 5 ggr


Samtal

stödjande samtal i livsförändrande situationer

t.ex sjukdomsdiagnos/kort överlevnadstid/kris


Samtal/coach

samtal i livsval och livsstil


existentiella/andliga frågor


personlig utveckling


Alla samtal bokas 60 min men går även att boka på 90 min eller dubbeltimme vid behov

endast sorgesamtalen rekommenderas min 5 ggr

övriga samtal bokas efter överenskommelse

bottom of page