top of page

Om mig

Socionom, personal-social linje, diakon vigd Stockholms stift

Homeopat, Arcanum, Zonterapeut, Kroppsbalanserare

Meditationsledare, Zen, Kristen djupmeditation, Frälsarkransen

Vuxendialog, utbildare/gruppledare samt lång erfarenhet av sorge- och stödsamtal och samtalsutbildning

Energi medicin, Caroline Myss, Norm Shealy

The Reconnection/Reconnective healing, Eric Pearl

Kursledarutbildning, Findhorn Foundation

"Så som sinnet kan se att alla materia är energi, så kan själen se att all energi är Kärlek"

(J Mascaro i introd. till Bhagavad Gita)

Min väg med komplementärmedicin och friskvård till personlig och andlig utveckling

1977 och åren som följde kastade jag mig huvudstupa in i att försöka lära mig allt jag kunde få tag på om kost. Min son som hade intolerans för födoämnen och en skadad tarm p.g.a. olika sjukdomsangrepp under sina första år, var i akut behov av handgriplig hjälp. Via dietisterna och sjukhusen fanns inget att hämta, varför jag läste allt som jag fick tag på.Det tog inte så lång tid innan resultaten visade sig.Inom ett halvår kunde man tydligt se att en läkning fått fäste. Det var det steg som kom att leda till nästa del av mitt intresse för hälsa och för vad kan man göra för att må bättre och kanske till och med bli frisk.

Min första fråga var: Hur mycket kan man själv göra för att påverka sin hälsa?


Jag hade nu funnit att kosten var ett sätt och en väg som skulle föra mot ett friskare liv.

Åren som följde fick jag möjlighet att på nära håll följa arbete med energier i form av healing och genom att förändra det sätt man såg på världen. Den första kontakten hade jag med Martin Brofman, healer, som arbetade med meditationer utifrån det han kallar vitt ljus. Martin hade själv en omvälvande upplevelse genom att ha fått en mycket kort överlevnadstid på grund av en icke operabel tumör. Han bestämde sig för att söka och testa om det fanns någon som hade någon annan uppfattning om vad det berodde på och om det fanns något han kunde göra. När han så överlevt den förutsagda återstående tiden ett par gånger om och kom tillbaka till sin läkare ville man inte höra talas om vad han gjort utan trodde man begått ett misstag. Martin berättar om månader av meditation och förändring av sitt sätt att tänka och uppleva världen. Det blev en ny början på en ny del av hans liv som healer och kursledare. Jag hade förmånen att få gå på hans undervisningar i Schweiz.

Det ena ledde till det andra . När en fråga var besvarad kom genast flera till. Jag valde att utbilda mig i fotzonterapi och gick det år av medicinsk grundutbildning som var förutsättningen för att året därpå få undervisning av zoner och alla samband man där kunde utläsa. Med mig hade jag innan en ganska färsk socionomexamen med personalsocial inriktning men intresset för hälsa och friskvård var starkare just då och jag valde att utforska det.

Åter i Sverige med min socionom- och zonterapiutbildning startade jag 1983 min mottagning för behandling på Lidingö. Nu blev det också möjligt att läsa en komprimerad homeopatutbildning i Danmark likvärdig den som fanns här hemma och i Arcanums regi men kortare eftersom jag fick räkna mig tillgodo min grundmedicinska utbildning även för detta. Sagt och gjort.

Jag pendlade ner till Danmark, läste och tentade. Nu kunde jag även lägga till den homeopatiska behandlingen och bedömningen för mina patienter. Arbetade med liv och lust. Det här var både intressant och roligt. Under den här tiden gjorde man också en utredning om svenska folkets relation till alternativmedicin. Jag var med som representant för fotzon-terapeuterna och var även ordförande i riksförbundet under fyra år. Vi gav behandling i riksdagshuset för att man skulle få känna på vad det hela var.Rapporten som kom var inte riktigt vad man hade väntat sig från politiskt håll. Den visade att de flesta svenskar hade kontakt med någon alternativterapeut och också att förtroendet var stort. Vi som jobbade med terapier av olika slag jublade förstås över att vi fick erkännande för våra metoder och vårt sätt att möta patienterna på.

För min del fortsatte sökandet kring hälsa och vad man kunde göra. Nu påbörjade jag min utbildning i kinesiologi som är en metod som använder sig av de energipunkter och energiflöden som finns hos var och en. Här gick att avläsa kopplingar mellan fysiska besvär och energiblockeringar av olika slag. Den var spännande och lite mer komplicerad än zonterapin, vilket också gjorde att det gick bättre att få resultat för väldigt olika typer av obalanser och ohälsa. Det fanns också andra typer av grenar inom kinesiologin som arbetade mer med bakomliggande orsaker på ett känslomässigt och ett mentalt plan. Förträffliga tekniker visade det sig att koppla ihop olika underliggande program i den inre känslovärlden med olika symptom.

Nu kom ett utvecklingssteg i mina behandlingar där jag började se patientens energifält och också uppleva ett kommunikationsfält med information från den person jag hade på behandlingsbritsen. Personen själv var helt ovetande om vad som pågick och upplevde inget av det jag tog del av. Jag var en noggrann person som inte tog lätt på den här typen av kommunikation, varför jag började göra undersökningar utan att ha fått förhandsinformation och skrev ner detta med bläck så det inte gick att ändra i efterskott. Först när min undersökning var klar tog jag patientens sjukdomshistoria och anledning till varför de sökt sig till mottagningen. Jag hade då möjlighet att jämföra. Det som då var intressant var att jag hade cirka fem punkter på min lista medan patienten endast hade två eller tre. Det förde vidare till utgångspunkten att förändringen som jag såg redan låg i energifälten men den hade ännu inte manifesterats på en fysisk nivå. Patienten hade alltså ännu inte känt av den. Den gick inte heller att mäta i laboratorieprover eller testresultat inom den vanliga vården.


Betydde det då att om det gick att förändra i energifälten att manifestationen inte skulle äga rum?


Det blev min arbetshypotes och det jag vill utforska. Istället för att vänta tills obalansen var manifesterad kroppsligt i någon form av ohälsa eller sjukdom skulle jag se om det gick att förändra och läka i energifälten och på så sätt förhindra en manifestation.

Jag fortsatte alltså att arbeta med energier och att korrigera energiblockeringar.

Jag hade redan i början av 1980 träffat dr Yao, skaparen av Pulsor microkristallsystem, nere i Schweiz och tränats av honom i att hantera de första Pulsorerna. En Pulsor är ett mikrokristallsystem av pietzo-elektiska strömmar, som var designade att lösa energiblockeringar och dra rätt de eventuella felvända polariteter som också kunde ge upphov till förslitningar och sjukdomstillstånd. Vi hade kontakt med varandra kontinuerligt och jag fick del av de nyutvecklade Pulsorerna allt eftersom dr Yaos arbete fortskred. Han ville att jag skulle ta en agentur i Skandinavien för dessa utmärkta hjälpmedel, men jag är mer behandlare än försäljare och kände att jag inte ville ta tid till detta mitt i behandlingsarbetet. Arbetet med Pulsor finns med än i dag och är ett utmärkt hjälpmedel att återställa energibalansen på.


I slutet av 1980-talet kom jag också i kontakt med Silva-metoden som lär ut meditations- och visualiseringstekniker och hur man arbetar utifrån alfa-nivå för att få en större vidd till det fysiska livet. Jag hade börjat meditera redan i mitten av sextiotalet och kom vid sjuttiotalets ingång i kontakt med Hans Hof, präst och religionsprofessor, som hade sin första kurs på stiftsgården i Rättvik tillsammans med Wilfrid Stinnisen, munk och författare i andliga frågor. Första gången jag steg in i kursrummet vid Siljan var Wilfrid Stinnisen redan på plats. Han hade ett inre ljus som lyste upp hela rummet. Jag visste då inte vad det var men blev mycket gripen av hans närvaro.

Vi var få intresserade i gruppen runt Prof. Hof vid den här tiden och det gjorde att jag fick en suppleantplats i styrelsen. Jag kan lugnt säga att jag inte bidrog med något alls under den här tiden. Många gånger hade jag svårt att förstå vad man talade om . Däremot läste jag Philip Kapleaus Zens tre pelare på tyska och en hel del annat som tillsammans med utövandet lade bit till bit i mitt eget pussel.

Därpå följde flera utbildningar i Zen-meditation och man byggde senare också Berget, meditationscentrum i Rättvik. Jag tillbringade mycket tid med att träna zenmeditationens teknik och satt i timmar och tittade ner i en trälist i golvet. Då visste jag inte vilken oerhörd nytta jag skulle ha av denna träning när det gäller att kunna nå alfa-nivå även med öppna ögon och i stort sett var och när som helst.


Fortsätter att arbeta heltid med behandlingar och kurser av olika slag. Under några år i slutet av 1980-talet och början av 1990 provade jag också att ha en hälsokostaffär och bokhandel i Malmköping i Sörmland. Önskan att ha tid för behandlingar och konsultationer var det som tog över och allt eftersom jag kom att se mer och mer av klientens/patientens energifält vad gäller känslomässiga och mentala mönster, ökade intresset att gå längre och längre tillbaka till det som var upphovet till symptombilden och sjukdomarna. Jag kunde nu se att somligt var gemensamt när det gäller symboliken men också att var och en sitt eget symbol-uttryck ungefär som att var och en uttrycker sig via drömmar på sitt eget speciella sätt.

Under 1990-talet reste jag många gånger till Findhorn i Skottland. Där fanns ett andligt centrum som hade de flesta nytänkare och andliga föreläsare som fanns över världen. Människor kom från jordens alla hörn för att ta del av tankar om livet, gå på workshops och ta del av det som Eileen och Peter Caddy en gång startat. En plats för personlig och andlig utveckling.


Här utgick man från att allt var energi och att allt hör ihop.


Jag var på kursledarutbildning och hade också fördelen att få arbeta i Findhorn trädgårdar.

Det var också på Findhorn jag var med och testade Transformationsspelet med mig själv som spelpjäs. Vid detta tillfälle fanns också Caroline Myss som gästtalare. Det var första gången jag träffade på någon som jag direkt kunde säga hade näst intill lika symbolseende som jag själv. Det var en aha-upplevelse och som fortsatte i många utbildningar tillsammans med henne och även med Norman Shealy, som var den läkare som Caroline arbetade tillsammans med.

Redan nu fanns underlaget till det som skulle bli böckerna om arketypiska mönster och förmågan att läka som långt senare nådde Sverige. Caroline Myss är nu välkänd för svensk publik och fortfarande mycket aktiv med kurser både i USA och i andra delar världen runt.

Mitt eget arbete fortsätter under större delen av 1990-talet där jag tar emot konsultationer både i Stockholm och i Malmköping varvat med egna utbildningar och kunskaper. 1998 blev en korsväg och en vändpunkt i mitt liv. Efter att ha förlorat en kär vän och man i mitt liv kom så en tid därefter också en mycket omvälvande och stark andlig kallelse.

Jag slutade med mina behandlingar och konsultationer för att vidareutbilda mig till diakon i Svenska Kyrkan allt i enlighet med den kallelse jag fått. Efter många uppförsbackar men med fast fokus på vart jag var på väg vigdes jag slutligen till diakon enligt den nya kyrkoordningen av år 2000 i Stockolms stift och av biskop Caroline Krook. Min nya arbetsplats var Lidingö församling som ansvarig för diakonin.

Att arbeta inom diakonin ger också många möjligheter att fundera på livet. Många goda samtal och möten med människor i livets alla situationer gav extra dimension till arbetet och en tacksamhet över att få vara del av så många människors liv.Många samtal i kriser och livsförändringar, många möten på djupa plan tillika med ytterligare utbildning med samtalet i fokus.


Frågan om hur man själv kan påverka sin hälsa kvarstår dock och var fortfarande med mig.

Under 2003 fick jag själv erfara specialistvård med stor kompetens när jag fått en aggressiv cancertumör i bröstet. Många dagar att fundera på livet och vad livet är samt cellgifter och strålning, peruk och färdtjänst. Jag var en av dem som överlevde behandlingen. Då visste jag inte från dag till dag. Sådana gånger får man kontakt med sig själv på djupet.


Under alla år fanns också de olika konsultationerna kvar om än i reducerat antal och fortsätter.

Under hela mitt vuxna liv har jag haft upplevelser lite utöver det vanliga men inte gjort så stor affär av det. I många fall var jag inte ens medveten om att en speciell upplevelse eller information bara kom till mig utan utgick från att det var så det var. Upplevelsen att vara skyddad och ha ”mina skyddsänglar ” med mig har jag alltid haft liksom min bergfasta tro på det som är större, det man kan kalla Gud. Många händelser som när man tänker på dem inte kan förklaras på vanligt sätt finns med i det dagliga livet.

Utifrån detta gjorde jag ett försök att gå en mediumutbildning för Terry Evans, engelsk medium bosatt i Sverige och gjorde också olika kurstillfällen för andra mycket skickliga engelska medier men ville inte begränsa mig till den formen av kontakt.


På 2000-talet tar jag också del av den healing som förs ut i världen av Eric Pearl under namnet ”Reconnective healing”. Jag har i alla år provat och undersökt olika healingmetoder allt från shamanism till vitt ljus och änglahealing. I den nya tiden kommer också tillgången till mer utvecklade frekvenser. Reconnective healing upplever jag anknyter till nya vibrationer och nya möjligheter. Vi finns ju i en expansion och utveckling och allt utvecklas liksom varje individ och annat genomsyrat av den gudomliga energi som finns i allt

En ytterligare möjlighet kom min väg när jag ett par år efter att min svärson omkommit i en olycka blev kontaktad av honom. Han föreslog att hans skulle berätta för mig om sin upplevelse av livet efter döden och tala lite om att vara människa. Någon betänketid behövde jag men på en vecka hade jag bestämt mig för att naturligtvis försöka hitta en form för samtalen.

Vi skrev varje kväll under de första sex veckorna den sommaren. Vi hittade så småningom en form,där C inledde med att skicka mig en bild som utgångspunkt för samtalet och började sedan tala. Han berättade i exakt 30 minuter varje gång och jag skrev så fort jag kunde. Jag hann aldrig varken tänka eller läsa under dessa trettio minuter utan det fick jag göra när samtalet var klart.

Vi skrev 100 samtal under titeln ”Samtal med Claes” om livet efter döden och om attvara människa. Idag är manuset inte ännu utgivet men bearbetat och klart. Under tiden har jag gjort en blogg som heter ”mina 100 samtal med C” där jag tar upp vart och ett av samtalen samt mer eller mindre kommentarer från mig.

Bloggen finns att läsa på www.birgittasegerblom.blogspot.com

Samtalen med C har förklarat mycket av det jag tidigare kommit i kontakt med men också gett ett skifte av fokus och en förändrad och tydligare syn på livet. C har genom de fragment av livet, som han kallar det, visat på ett sätt att se på livet och på den egna förmågan och möjligheten som inger stor tillit och förtröstan på både det fysiska livet och det vi kallar ”andra sidan” som C benämner ”livet i sig”.


Min uppfattning är att om man ändrar i energifälten så kommer som en logisk följd av detta en förändring av det som manifesteras i det fysiska.


Verktygen är många och framtiden ljus. Vi gör alla olika erfarenheter och en god medvandrare är viljan att bli mer medveten och att utvecklas. Vi är energivarelser som gör en fysisk erfarenhet där känslor, tankar och idéer speglas i våra liv genom omgivningen och genom det som händer oss och hur vi förhåller oss. Det betyder också att det inom var och en finns en möjlighet till förändring. Denna förändring kan komma ögonblickligen. När man lyckas förändra sitt tänkande, förändra hur man förhåller sig till det som händer och därmed ändrar sitt känsloläge och släpper sitt motstånd, sker en förändring inom personen som kommer att ta sig uttryck i det fysiska. Det finns alltid möjlighet att må bättre.

Min önskan är att förmedla hopp och tillit. Under de trettio år jag arbetat med behandlingar och samtal har jag sett att mirakler är mer regel än undantag.


Göteborg den 22 april 2013                        Birgitta Segerblom

bottom of page