top of page

Kurser och evenemang/föredrag

Kurskalender för hösten 2019 - våren 2020

Nya spännande kurser med nytt fördjupat kursinnehåll

                             Vi tänder våra inre ljus

när vi går mot den egna inre sanningen av igenkännande. Kurserna visar sex olika vägar till större balans och glädje i mötet med dig själv.

Under kurserna använder vi oss av symboler, arketypiska mönster, inre övningar och energiarbete. Vi speglar och delar erfarenheter i samtal och målar i vattenfärger.

Min förmåga att se energier, livs- och känslomönster samt mentala föreställningar leder vidare i den inre kontakten.

Vi träffas i små grupper med max 8 deltagare.

11 - 13 okt, 6 - 8 mars 2020   Intuition

Här tränar du det intuitiva tilltalet, hur man gör för att få kontakt med sin inre högre vägledning och vad som försvårar eller blockerar kontakten, träning att urskilja var svaret kommer ifrån. Energiarbete, vertikala flöden och kanalisering i en process att öka känsligheten.

25 - 27 okt, 21 - 23 feb 2020   De tre gåvorna

som är svaret på frågorna" vem är jag?", "vad vill jag?", "vad behöver jag?"

Här söker du inåt den egna sanningen istället för att göra andra nöjda, blir sedd och tar din plats i världen.

"jag vet vem jag är och står trygg i min egen sanning"

1 - 3 nov, 14 - 16 feb 2020   Ikigai

Det japanska uttrycket för din motivation i livet, vad som gör livet värt att leva.Det kan vara stort eller smått - alla har den men inte alla har kontakt med den.

Allt i ditt liv av erfarenheter leder dig inåt till din inre punkt där din personliga anledning finns. I den här erfarenheten finns livskvalitet, meningsfullhet och känslan av sammanhang.

15 - 17 nov, 24 - 26 april 2020    Viljans regnbåge

Hjärtats längtan tillsammans med intention och vad du väljer leder till möjligheten att manifestera det du önskar.När är valet rätt? Om förmågan att välja samt att definiera det som hindrar. Stress och obalans leder till svårighet att fokusera och göra val och vi tränar på att reducera stress, känslomässig och mental, för att få större tillgång till det naturliga flödet som leder till kontakt med det du behöver.

29 nov - 1 dec, 27 - 29 mars 2020   The Survivor - arketypiska överlevnadsmönster

Dessa skyddar och hjälper dig och har varit nödvändiga under en del av ditt liv. Du får en möjlighet till större förståelse och acceptans av dina livsmönster.

Du kan gå vägen att bli fri från gamla bindningar, andras idèer om och behov av vem du är, triggers och begränsningar. Förståelsen av dina överlevnadsmönster börjar integreringen som ger balans och som tillåter dig att vara den du är i trygghet och tillit.

13 - 15 dec, 24 - 26 april 2020   Hjärtats energi - livets mittpunkt

Hjärtat är din mittpunk som håller hela livet på plats och ditt starkaste energicentrum.

Det är hjärtat som styr kvalitèn i våra liv.Det går inte att tänka sig lycklig.Du måste känna med hjärtat.

Valet ligger mellan kärlek och rädsla med mod att vara sårbar. Kärlek läker både dig själv och andra.

Sorg låser och skapar smärta. Vågar du gå med öppet hjärta?

Kvinnligt-manligt-androgynt, om kärlekens form. Om det inte är kärlek, vad är det då?

Kurstider: fredag 17 - 20, lördag 10 - 18, söndag 10 - 15


Kursarvode: 2800:- ( sep.kostnad lunch lö + sö , lättare kvällsmål fredag), fm + em fika, frukt ingår.

Den som vill gå samma kursavsnitt fler gånger får rabatt och betalar 900:-

i mån av plats (platser släpps en vecka före kursstart).


Kursanmälan via mail biseger@hotmail.com/0733-930327 SMS eller samtal

anmälningsavgift 500.-, anmälan är bindande

den som vill ha uppdelad betalning eller annan betalningslösning finns möjligheter e.ö.

Plats: Torslanda Göteborg


Övrig info: Liten allergivänlig och kursvan hund finns i lokalen


Kurslitteratur: Vi utgår från boken "Guide till ökat medvetande" med fördjupning och utökade kunskaper och övningar.

Boken finns här samt hos Adlibris, Bokus och Förlagshuset Siljans Måsar.


Magisk kursdag

En-dagskurs i intuitivt och kanaliserat arbete där du får träna att känna in finstämda och subtila flöden och hur man gör tolkningar i kontakten. Vi tränar på att få kontakt med inre och högre vägledning där var och en har sin egen väg att gå.

kursdagar 2019 lö 19/10, sö 10/11 och lö 7/12

Kursarvode 1300:- ( lunch bet. separat), fm + em - fika samt frukt ingår/kursdag

Kursanmälan som ovanför


Det finns i kursplaneringen för 2019 och 2020 tredagarskurs i Intuition (se ovan) för den som är intresserad av fördjupning med mer träning och kunskaper.

Övriga kurser

100 samtal med Claes" -Om livet efter döden och om att vara människa

Bok utgiven på Förlagshuset Siljans Måsar december 2015, kanaliserade samtal


Spökpodden 100 samtal med Claes/Birgitta Segerblom

en timmes intervju kan avlyssnas på Spotify,iTune eller på Castbox(behövs ej konto utan via app) publicerad 25 sept.2019


Föredrag/seminarier/work shop utifrån hur kanalisering av högre andliga budskap känns igen.

Hur vet jag vem som talar ? Hur går det rent praktiskt till ? Hur håller jag en kanal och blir en mottagare för information? Och många andra frågor.

bottom of page