top of page

Konst posters

Fotoprint av målningarna som finns i boken "Guide till ökat medvetande" finns att köpa i särtryck storlek 30 x 40 cm /A3-format med vacker färgåtergivning på fotopapper.


pris 290 kr/poster samt frakt 42 kr

beställning med namn,adress,telfonnummer till e-mail:biseger@hotmail.com

eller SMS 0733-930327

betalning Swish 0733-930327 eller kontonummer som skickas via ditt SMS


Bilderna följer den ordning som finns i boken och enligt texten nedan. Till varje bild följer bildens text

Bild 1: Det fysiska livets lagbundna ordning.


Det fysiska livet har en lagbunden ordning som är del av din livsväg. Denna ordning ligger som ett bottenmönster på vilket du sedan lever ditt liv. Utan att du är medvetna om det befinner du dig plötsligt i ett skede där möjlighet till utveckling ligger inlagd i själva livsvägen. Aktiveringen av denna möjlighet ligger i livets grundstruktur och är inte personlig i sig även om det för din del kan vara både ansträngande och smärtsamt att gå vägen till större insikt.


När du inte tycker du får det du vill ha eller att det blir som du tänkt dig, har det ofta att göra med att du kan ha avlägsnat dig från den lagbundna ordning och balans livet innehåller. Det mönster som är en gundförutsättning försvinner inte för att du inte förstår det eller bortser från det.


Den lagbundna ordningen ligger kvar och har sin exakta form och anpassar sig inte till någon av oss, tiden eller rummet. Det får vi erfara genom att se konsekvenserna av våra val.


The Flower of Life ingår i varje målning för att synliggöra den lagbundna ordning som rör allt liv, all utveckling och alla medvetandenivåer. Den grundordning som styr livet är inte ungefär utan exakt. Du kan genom att inordna dig i förutsättningarna för livets balans och utveckling få möjlighet till ökat medvetande. Det är när du inte ser och förstår hur dessa mönster ser ut som du blir stående kvar eller upprepar ett tidigare mönster och inte kommer vidare. Livets grundläggande ordning ändras inte på grund av dina personliga önskningar. Det första är att förstå vilka förutsättningar som finns. När du förstått det kan du lägga till dina önskningar och drömmar och på så sätt manifestera genom din fria vilja.

Målningarna kan användas som meditationsbilder. I början av meditationen kan du under andningsövningen låta blicken vila på bilden och bara betrakta och låta symbolerna tala.

Bild 2: De tre gåvorna.


De tre hemligheterna kan de också kallas och är svaret på våra viktigaste frågor:


Vem är jag?


Vad vill jag?


Vad behöver jag?


Du ser i bilden att vi vänder oss ut mot världen i vårt sökande efter oss själva för att se om svaren finns där. På samma sätt tränar vi oss i att älska andra, men glömmer oss själva.


Gåvorna och svaren finns hela tiden bakom och inom dig, där du till slut måste vända dig om och rikta dig in mot dig själv. Kanske ser du inte vägen direkt men den finns där. Svaren har aldrig varit långt borta. Hur långt du än sträckt dig ut mot omvärlden har svaren i det inre alltid varit med dig men du har kanske inte sett dem. De har aldrig varit långt borta. Du behöver bara ändra riktning så framträder de tydligt.


Skatten ligger i ditt inre.


The Flower of Life ingår i varje målning för att synliggöra den lagbundna ordning som rör allt liv, all utveckling och alla medvetandenivåer. Den grundordning som styr livet är inte ungefär utan exakt. Du kan genom att inordna dig i förutsättningarna för livets balans och utveckling få möjlighet till ökat medvetande. Det är när du inte ser och förstår hur dessa mönster ser ut som du blir stående kvar eller upprepar ett tidigare mönster och inte kommer vidare. Livets grundläggande ordning ändras inte på grund av dina personliga önskningar. Det första är att förstå vilka förutsättningar som finns. När du förstått det kan du lägga till dina önskningar och drömmar och på så sätt manifestera genom din fria vilja.

Målningarna kan användas som meditationsbilder. I början av meditationen kan du under andningsövningen låta blicken vila på bilden och bara betrakta och låta symbolerna tala.

Bild 3: Hjärtats flöde och livets mittpunkt.


Hjärtat är livets mittpunkt och vårt starkaste elektromagnetiska fält. Ett hjärta i balans är ett hjärta med energier som expanderar och omfamnar livet, andra och dig själv i ett flöde av kärlek, omtanke och en varm känsla.


När det motsatta inträffar och hjärtats energier drar ihop sig i sorg, självkritik, utanförskap eller någon annan orsak känns tyngden och smärtan som bokstavligen liknar ett svart hål av förtätad energi. När du skyddar dig från smärta genom att hålla andra ifrån dig eller stänger av vad du känner kan inte heller hjärtats energi utvidgas.


För att kunna känna kärlek behöver du mod att våga vara sårbara och det kommer av trygghet och vetskap om att du och vi alla är älskade precis som vi är.


När hjärtats energi utvidgar sig påverkar det hur du mår och känner dig. Då är du i balans med det som är grunden i livet.


Hjärtats mittpunkt är porten mellan världarna och alltings ursprung.


The Flower of Life ingår i varje målning för att synliggöra den lagbundna ordning som rör allt liv, all utveckling och alla medvetandenivåer. Den grundordning som styr livet är inte ungefär utan exakt. Du kan genom att inordna dig i förutsättningarna för livets balans och utveckling få möjlighet till ökat medvetande. Det är när du inte ser och förstår hur dessa mönster ser ut som du blir stående kvar eller upprepar ett tidigare mönster och inte kommer vidare. Livets grundläggande ordning ändras inte på grund av dina personliga önskningar. Det första är att förstå vilka förutsättningar som finns. När du förstått det kan du lägga till dina önskningar och drömmar och på så sätt manifestera genom din fria vilja.

Målningarna kan användas som meditationsbilder. I början av meditationen kan du under andningsövningen låta blicken vila på bilden och bara betrakta och låta symbolerna tala.

Bild 4: Viljans regnbåge.


Viljans energi består av olika delar. Längtan och drömmar ligger i hjärtats energi som ett frö i mörkret Det kan ligga i långa tider och du kanske inte ens är medveten om att det ligger där och gror. När det når en viss mättnad bildas en riktning ut mot det fysiska. Det du vill och det du förmår rikta dig emot genom den fria viljan bildar bågen som leder till en manifestation i det fysiska livet.


Att vara viljestark och dominant är inte alls samma sak som att veta vad man vill utifrån de egna djupare behoven. Det är genom kontakt med den inre människan som du förstår hur du kan manifestera.


När du kan hålla fokus och när du har kontakt med din fria vilja utifrån det som finns i de tre gåvorna, då blir symbolen för manifestation krukan av guld vid regnbågens slut.


The Flower of Life ingår i varje målning för att synliggöra den lagbundna ordning som rör allt liv, all utveckling och alla medvetandenivåer. Den grundordning som styr livet är inte ungefär utan exakt. Du kan genom att inordna dig i förutsättningarna för livets balans och utveckling få möjlighet till ökat medvetande. Det är när du inte ser och förstår hur dessa mönster ser ut som du blir stående kvar eller upprepar ett tidigare mönster och inte kommer vidare. Livets grundläggande ordning ändras inte på grund av dina personliga önskningar. Det första är att förstå vilka förutsättningar som finns. När du förstått det kan du lägga till dina önskningar och drömmar och på så sätt manifestera genom din fria vilja.

Målningarna kan användas som meditationsbilder. I början av meditationen kan du under andningsövningen låta blicken vila på bilden och bara betrakta och låta symbolerna tala.

Bild 5: Guider och änglar.


Vi hänger alla energimässigt ihop med varandra. Det går alltså inte att vara ensam eftersom livet inte är gjort så.


Den här bilden handlar om alla dem som ständigt finns med oss. Som en reva i tidsväven ser du att de finns och de är alltid närvarande alla som stödjer och följer våra steg genom livet. Det kan vara skyddsänglar, Ärkeänglar eller andra änglaväsen. Det är guider samt alla de som vandrar med oss.


När du ställt frågorna om livet och dig själv kommer din guide eller flera att stödja dig i ditt sökande efter svaren på dina frågor.


Runt dig finns också individer från den grupp du utvecklas tillsammans med. Ibland har du nära och kära hos dig. Till dem finns ofta starka känslomässiga band och ofta stor kärlek.


Att vara ensam är en av det fysiska livets stora illusioner. Ingen är någonsin ensam.


The Flower of Life ingår i varje målning för att synliggöra den lagbundna ordning som rör allt liv, all utveckling och alla medvetandenivåer. Den grundordning som styr livet är inte ungefär utan exakt. Du kan genom att inordna dig i förutsättningarna för livets balans och utveckling få möjlighet till ökat medvetande. Det är när du inte ser och förstår hur dessa mönster ser ut som du blir stående kvar eller upprepar ett tidigare mönster och inte kommer vidare. Livets grundläggande ordning ändras inte på grund av dina personliga önskningar. Det första är att förstå vilka förutsättningar som finns. När du förstått det kan du lägga till dina önskningar och drömmar och på så sätt manifestera genom din fria vilja.

Målningarna kan användas som meditationsbilder. I början av meditationen kan du under andningsövningen låta blicken vila på bilden och bara betrakta och låta symbolerna tala.

Bild 6: Själens uttryck.


Den vertikala kanalen med öppning mot det som är ursprungligt, större och evigt låter dig få kontakt med din själs uttryck. Här finns dimensioner för änglarna och för livets besjälade manifestation som kan avse din uppgift i det fysiska livet.


Det som är din egen sanning känner ditt hjärta igen. När du delar din största längtan, din kärlek och låter själen uttrycka sig i dina handlingar berör du även andra på djupet likaväl som du är helt i överensstämmelse med vad livet är. Alla andra blir på samma sätt berörda där deras hjärtan också minns sitt ursprung och sin tillhörighet


The Flower of Life ingår i varje målning för att synliggöra den lagbundna ordning som rör allt liv, all utveckling och alla medvetandenivåer. Den grundordning som styr livet är inte ungefär utan exakt. Du kan genom att inordna dig i förutsättningarna för livets balans och utveckling få möjlighet till ökat medvetande. Det är när du inte ser och förstår hur dessa mönster ser ut som du blir stående kvar eller upprepar ett tidigare mönster och inte kommer vidare. Livets grundläggande ordning ändras inte på grund av dina personliga önskningar. Det första är att förstå vilka förutsättningar som finns. När du förstått det kan du lägga till dina önskningar och drömmar och på så sätt manifestera genom din fria vilja.

Målningarna kan användas som meditationsbilder. I början av meditationen kan du under andningsövningen låta blicken vila på bilden och bara betrakta och låta symbolerna tala.

bottom of page