top of page

Energimedicin/personlig utveckling

Läsning av känslomässiga mönster /intuitive reading/personlig utveckling


Utifrån min förmåga att intuitivt och medialt avläsa energimönster kan känslomässiga,mentala idéer och beteenden som blockerar tydliggöras.

I samtalet ser vi hur det påverkar ditt liv och hur du kan komma vidare och ändra på det som inte längre gagnar dig.


När man kör fast eller upprepar beteenden och vill bryta dessa

när man vill få mer balans i sitt liv

när man vill få större förståelse och se hur man kan förändra

när man vill utvecklas till att bli mer av den man redan är


Känslomässiga mönster som upprepar sig märker vi oftast av genom att vi hamnar i samma situation igen och igen oberoende av att vi byter partner, arbetsplats osv.Ofta har vi gamla mönster och känslomässiga idéer med oss från tidigare när de var en hjälp att klara av livet. Så småning om kommer den dag då dessa mönster inte tjänar sitt syfte längre och vi märker det på att vi fastnar i våra beteenden.

Det går att förändra och hitta andra vägar och förhållningssätt. Det går att göra andra val för att bli mer av den man redan är.

Energibalansering

Behandlingen löser blockeringar och återställer ett balanserat energiflöde

Pulsor microcristallsystem /dr Yao/

bottom of page