Birgitta Segerblom, socionom,författare, intuitiv reader - psycic/spiritual medium, energy medicine,healing,guardian angel
Samtal/Coach                        
                                                               
Sorgesamtal
samtalsstöd vid olika typer av förluster t.ex dödsfall men också skilsmässa eller annan brytning eller separation.                 
 
Rekommenderat antal samtal  min. 5 ggr

Samtal
stödjande samtal i livsförändrande situationer
t.ex sjukdomsdiagnos/kort överlevnadstid/kris                 
 
Samtal/coach
samtal i livsval och  livsstil
 
existentiella/andliga frågor
 
personlig utveckling
 
Alla samtal bokas 60 min men går även att boka på 90 min eller dubbeltimme vid behov
endast sorgesamtalen rekommenderas min 5 ggr
övriga samtal bokas efter överenskommelse          
Site Builder drivs av  Vistaprint