Birgitta Segerblom, socionom,författare, intuitiv reader - psycic/spiritual medium, energy medicine,healing,guardian angel
Energimedicin/personlig utveckling
 
Läsning av känslomässiga mönster /intuitive reading/personlig utveckling
 
Utifrån min förmåga att intuitivt och medialt avläsa energimönster kan känslomässiga,mentala idéer och beteenden som blockerar tydliggöras.
I samtalet ser vi hur det påverkar ditt liv och hur du kan komma vidare och ändra på det som inte längre gagnar dig.
 
När man kör fast eller upprepar beteenden och vill bryta dessa
när man vill få mer balans i sitt liv
när man vill få större förståelse och se hur man kan förändra
när man vill utvecklas till att bli mer av den man redan är 
 
Känslomässiga mönster som upprepar sig märker vi oftast av genom att vi hamnar i samma situation igen och igen oberoende av att vi byter partner, arbetsplats osv.Ofta har vi gamla mönster och känslomässiga idéer med oss från tidigare när de var en hjälp att klara av livet. Så småning om kommer den dag då dessa mönster inte tjänar sitt syfte längre och vi märker det på att vi fastnar i våra beteenden.
Det går att förändra och hitta andra vägar och förhållningssätt. Det går att göra andra val för att bli mer av den man redan är.              
 
 
Energibalansering
Behandlingen löser blockeringar och återställer ett balanserat energiflöde 
Pulsor microcristallsystem /dr Yao/                                                                 
 


 
 
                                                                                

 
 

 
 
Site Builder drivs av  Vistaprint